Ďakujeme za Váš nákup!

5 % tržieb z akcie SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU daruje biela perla na podporu projektu ‘Zelená trieda’ Základnej škole v Dolnom Smokovci. Vašim nákupom ste aj vy podporili tento projekt na vybudovanie zeleného prostredia pre vzdelávanie detí.