Kontakt

DIMENZIA, spol. s r.o.

Štúrova 33
060 01 Kežmarok
Slovenská republika

IČO: 31697038
DIČ: 2020516069
IČ DPH: SK2020516069

Bankové spojenie
Tatra banka
IBAN: SK89 1100 0000 0026 2403 3299
SWIFT: TATRSKBX