Používate pri anestézach aj N20?

Oxid dusný je jedným zo spôsobov sedácie, no pri mojej práci ho nepoužívam. V prípade nutnosti je možné ošetrenie v sedácii alebo celkovej anestéze.