Dobrý deň, ako často odporúčate bielenie zubov? Po koľkých mesiacoch odporúčate bielenie opakovať?

Dobrý deň, je veľmi veľa druhov bielení zubov. Peroxidové bielenie je možné absolvovať raz za niekoľko rokov pod dohľadom dentálneho hygienika . Čo sa týka ostatných druhov bielení, výrobca vždy udáva minimálny časový odstup medzi jednotlivými bieleniami. Tento interval odporúčam dodržiavať a neexperimentovať so skracovaním času medzi jednotlivými aplikáciami, aby ste si nepoškodili sklovinu.